• pl
  • en

Rejestr akcjonariuszy

Informujemy, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Biprohut S.A. w dniu 30 kwietnia 2020 r. podjęło decyzję o wyborze Dom Maklerskiego BDM Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej jako podmiotu uprawnionego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy. Poniżej treść podjętej uchwały.

Uchwała Nr 11/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MOSTOSTAL ZABRZE Biprohut Spółka Akcyjna

w Gliwicach

z dnia 30 kwietnia 2020 r.

 

w sprawie: wyboru podmiotu uprawnionego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy

 

§ 1

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MOSTOSTAL ZABRZE Biprohut Spółka Akcyjna w Gliwicach („Spółka”), na podstawie art. 17 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019.1798 z dnia 2019.09.20) wybiera Dom Maklerski BDM Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej do prowadzenia rejestru akcjonariuszy Spółki.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uchwałę podjęto bez zgłoszonych sprzeciwów, z 1599 (jeden tysiąc pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji oddano ważne głosy, co stanowi 100% akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 1599 (jeden tysiąc pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, następującym stosunkiem głosów:

-         za uchwałą 1599 (jeden tysiąc pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów - co stanowi 100% oddanych głosów,

-         przeciwko uchwale 0 (zero) głosów,

-      wstrzymujących się 0 (zero) głosów.

Jednocześnie poniżej zamieszczamy informacje o wybranym podmiocie oraz Regulamin swiadczenia przez niego usług w zakresie prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy.

Regulamin Rejestru Akcjonariuszy: 

https://www.bdm.pl/dokumenty/regulaminy

Tabela opłat i prowizji: 

https://www.bdm.pl/dokumenty/tabele-oplat-i-prowizji

Informacja o podmiocie Dom Maklerski BDM Spółka Akcyjna: