• pl
  • en

Biuro projektowe

Firma BIPROHUT jest nowoczesnym biurem projektowym o wszechstronnym polu działania. Stabilną pozycję na rynku, potwierdza 70 lat doświadczenia, które w połączeniu z nowoczesnymi standardami pracy, dają przewagę nad konkurencją. Przedsiębiorstwo specjalizuje się w wielobranżowym projektowaniu we wszystkich kolejnych etapach przedsięwzięć inwestycyjnych, obiektów, instalacji, linii produkcyjnych, urządzeń przemysłowych, budownictwa ogólnego, oraz infrastruktury towarzyszącej. Przemysł hutniczy, maszynowy, chemiczny, energetyczny i inne gałęzie przemysłu to dziedziny, które stanowią specjalizację firmy. Usługi inżynieryjne obejmują doradztwo techniczne, prawne i ekonomiczne w fazie przedprojektowej, realizacyjnej, koncepcje, prace studialne i analityczne, wnioski środowiskowe, projekty podstawowe i budowlane do pozwolenia na budowę, projekty wykonawcze i warsztatowe, nadzory autorskie, oraz szeroko rozumiane zarządzanie zadaniami inwestycyjnymi.

Biuro projektowe Biprohut - logo