• pl
  • en

KWK „Przeciszów” Kopex - Ex Coal

Zdjęcie realizacji: 
Okres realizacji: 
2014 - ...
Zakres prac: 

Wykonanie dokumentacji projektowej, dokumentacji powykonawczej i sprawowanie nadzorów autorskich oraz pełnienie roli Generalnego Projektanta części powierzchniowej nowej Kopalni Węgla Kamiennego „Przeciszów”.

wszystkie realizacje