• pl
  • en

Profil Firmy

Firma  MOSTOSTAL ZABRZE Biprohut S.A. (dawniej Przedsiębiorstwo Inżynierskie BIPROHUT Sp. z o.o.)  jest  nowoczesnym  biurem projektowym o wszechstronnym polu działania. Stabilną pozycję na rynku, potwierdza 70 lat doświadczenia, które w połączeniu z nowoczesnymi standardami pracy, dają przewagę nad konkurencją. Przedsiębiorstwo specjalizuje się w wielobranżowym projektowaniu we wszystkich kolejnych etapach przedsięwzięć inwestycyjnych, obiektów, instalacji, linii  produkcyjnych,  urządzeń  przemysłowych, budownictwa  ogólnego,  oraz  infrastruktury towarzyszącej.  Przemysł  hutniczy,  maszynowy, chemiczny, energetyczny i inne gałęzie przemysłu to dziedziny, które stanowią specjalizację firmy. Usługi inżynieryjne obejmują doradztwo techniczne, prawne i ekonomiczne w fazie przedprojektowej, realizacyjnej, koncepcje, prace studialne i analityczne, wnioski środowiskowe, projekty podstawowe i budowlane do pozwolenia na budowę, projekty wykonawcze i warsztatowe, nadzory autorskie, oraz szeroko rozumiane  zarządzanie zadaniami inwestycyjnymi.