• pl
  • en

REFERENCJE

Lista referencyjna realizacji tworzona przez ponad 65 lat jest długa i nie sposób wymienić wszystkie inwestycje, modernizacje i rekonstrukcje, które zrealizowane zostały na podstawie dokumentacji projektowej BIPROHUTU. Podajemy zatem jedynie przegląd kilku ważniejszych zadań zrealizowanych dla różnych inwestorów w ostatnich latach, stanowiących o naszym dorobku:

Rok Miejsce inwestycji Zakres/Inwestor/Klient Pobierz
2015 Głogów

Ekspertyza stanu technicznego dachu hali wanien Wydziału Elektrorafinacji P-27 zlokalizowanej na terenie Huty Miedzi "Głogów".

Klient: KGHM Miedź S.A.

2015-2018 Tychy

Rozbudowa fabryki silników samochodowych wraz z niezbędną infrastrukturą

Klient: Kocks Consult GMBH

2015 Głogów

Ekspertyza stanu technicznego hali wanien elektrolitycznych Wydziału P-7 zlokalizowanej na terenie Huty Miedzi "Głogów".

Klient: KGHM Miedź S.A.

2014 Łabędy

Projekt fundamentów linii gięcia łuków kopalnianych nr 5

Klient: Huta Łabędy S.A. Grupa Kapitałowa Węglokoks

2013 Łabędy

Projekt fundamentów linii gięcia łuków kopalnianych nr 1

Klient: Huta Łabędy S.A. Grupa Kapitałowa Węglokoks

2011 Białystok Budowa gospodarki odbioru, magazynowania i podawania biomasy "agro" do kotłów Elektrociepłowni Białystok S.A.
Projekt budowlany i wykonawczy

Klient: Mostostal Zabrze Holding S.A.

2011 Gdańsk Weyerhaueuser Project White Eagle
Dokumentacja wykonawcza rurociągów

Klient: Weyerhaueuser
2011 Chorzów Zakład do przerobu technicznych tłuszczów zwierzęcych i olejów roślinnych do destylowanych kwasów tłuszczowych i stearyny
Projekt budowlany

Klient: Azoty Adipol S.A.
2011 Chiny
Brazylia
Wieża wiertnicza na platformie Dalian i Sevan3
Dokumentacja warsztatowa

Klient: Aker Solutions Norway
2011 Dąbrowa Górnicza Zakład Wielkie Piece
Instalacja warstwy ochronnej i instalacja wysyłki spieku

Klient: ArcelorMittal Poland
2011 Kraków Wydział Wielkich Pieców
Stacja załadunku wagonów-cystern pyłem węglowym
Projekt budowlany i wykonawczy,
dostawa i montaż konstrukcji wsporczych

Klient: ArcelorMittal Poland
2011 Dąbrowa
Górnicza
Zakład Stalowni
Budowa warsztatu remontu kadzi stalowniczych
Projekt budowlany i wykonawczy

Klient: ArcelorMittal Poland
2010 Dąbrowa
Górnicza
ArcelorMittal. Oddział Dąbrowa Górnicza
Budowa instalacji wdmuchiwania pyłu węglowego do Wielkiego Pieca 2.
Projekt Budowlany i wykonawczy

Klient: ArcelorMittal Poland
2010 Morze
Kaspijskie
Wieża wiertnicza na platformie Chirac
Kompletna dokumentacja (wraz z projektem „Basic Engineering” i obliczeniami statyczno-wytrzymałościowymi)

Klient: Aker Solutions Norway
2010 Dąbrowa
Górnicza
ArcelorMittal. Oddział Dąbrowa Górnicza
Linia odsiarczania surówki.
Dokumentacja uzupełniająca.

Klient: ArcelorMittal Poland
2009 Monachium
Niemcy
Dostawa i montaż konstrukcji stalowej Olympiahalle

Klient: Hightex Niemcy
2009 Goświnowice
k. Nysy
Projekt budowlany (wraz z pozwoleniem na budowę ): " Budowa Elektrociepłowni zasilanej biomasą rolniczą dla Zakładu Produkcji Etanolu"

Klient: BIOAGRA S.A.
2009 Częstochowa Wybrane prace projektowe dla instalacji paliw ze źródeł odnawialnych w ramach budowy Elektrociepłowni Częstochowa

Klient: Cz.P.B.P. Przemysłówka
2009-2010 Chorzów Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego
Projekt wykonawczy

Klient: Mostostal Holding
2009 Cape Town
South Africa
Dostawa konstrukcji wsporczej elewacji stadionu

Klient: Mostostal Holding
2008-2009 Belgia Dokumentacja detaliczna, montaż i dostawa rurociągu gazu ND 3000 mm

Klient: Mostostal Holding
2009-2010 Połaniec Elektrownia Połaniec
Instalacja magazynowania i transportu biomasy pochodzenia rolniczego.
Projekt Budowlany do pozwolenia na budowę i Projekty wykonawcze

Inwestor: Electrabel Polska S.A.
2008-2010 Zamość Centrum logistyczne wyrobów stalowych
Projekt Budowlany do pozwolenia na budowę.

Inwestor: ATS Toruń
2008 Gliwice Zakład GM - Opel w Gliwicach - Rozbudowa Spawalni
Projekt Budowlany do pozwolenia na budowę.

Inwestor: GMM w Gliwicach
2007-2008 Gliwice Zakład GM- Opel w Gliwicach - Rozbudowa Tłoczni
Projekt Budowlany do pozwolenia na budowę i Projekty wykonawcze fundamentów technologicznych, rozbudowy hal, budynków pomocniczych, dróg i placów

Inwestor: GM MP Gliwice
2007 Dąbrowa
Górnicza
Stalownia Huty Katowice. Zainstalowanie Bliźniaczego Pieca Kadziowego
Projekt Budowlany do pozwolenia na budowę i projekty wykonawcze.

Inwestor: ArcelorMittal Poland
2006 Dąbrowa
Górnicza
Budowa Maszyny COS Nr 3
Projekt Budowlany do pozwolenia na budowę i Projekty wykonawcze fundamentów technologicznych, rozbudowanych hal, budynków pomocniczych, dróg, torów

Inwestor: Mittal Steel Poland S.A. Oddz. Dąbrowa Górnicza
2005-2006 Dąbrowa
Górnicza
Remont kapitalny wielkiego pieca nr2
Projekty Techniczne modernizacji profilu pieca, systemu chłodzenia pieca, część elektrycznej zamknięcia pieca i granulacji żużla.

Inwestor: Mittal Steel Poland S.A. Oddz. Dąbrowa Górnicza
2005-2006 Dąbrowa
Górnicza
Modernizacja odpylania hali lejniczej i namiarowni WP2
Projekt budowlany, projekty wykonawcze, dostawa i montaż konstrukcji stalowych dla przewodów gazu brudnego

Inwestor: Mittal Steel Poland S.A. Oddz. Dąbrowa Górnicza
2005-2006 Sosnowiec Modernizacja walcowni walcówki jakościowej
Projekt budowlany i projekty wykonawcze fundamentów i konstrukcje żelbetowych, konstrukcji stalowych i orurowania

Inwestor: Mittal Steel Poland S.A. Oddz. Sosnowiec
2005-2006 Singapur Wieża wiertnicza
Dokumentacja bazowa, obliczenia statyczno-wytrzymałościowe i dokumentacja detaliczna wieży wiertniczej przeznaczonej na platformę pływającą.

Klient: Aker-Kverner
2005-2006 Dąbrowa
Górnicza
Maszyna ciągłego odlewania stali nr3
Projekt budowlany i projekty wykonawcze fundamentów, konstrukcje żelbetowych i konstrukcji stalowych.

Inwestor - Mittal Steel Poland S.A.. Oddz. Dąbrowa Górnicza
2005 Madryt Konstrukcja stalowa dla Pabellon de Estado Air Port Barajas
Projekt detaliczny, dostawy i montaż konstrukcji pawilonu dla VIP-ów na lotnisku w Madrycie

Klient: B&O Higthtech Gmbh
2005 Wałbrzych Rozbudowa fabryki mechanizmów pochylania i konstrukcji siedzeń
Projekt budowlany do pozwolenia na budowę.

Inwestor: Faurecia Wałbrzych Sp. z o.o
2004 Austria Dostawa konstrukcji stalowej hali stolarni

Klient: ORTNER
2004 Khangiran
Iran
Granulowanie siarki dla National Iranian gas Company
Projekt bazowy i detaliczny konstrukcji stalowych , fundamentów i konstrukcji żelbetowych.

Klient: Biprokwas Sp. Z o.o.
2004 Drezno
Niemcy
Dostawa konstrukcji stalowej dachu dla dworca kolejowego w Dreźnie

Klient: SKYSPAN
2004 Gliwice Rozbudowa fabryki Opel Polska
Projekt budowlany do pozwolenia na budowę i projekty wykon.

Klient: Opel Polska
2004 Frankfurt
Niemcy
Dostawa konstrukcji stalowych dachu dla Waldstadion-Frankfurt

Klient: SKYSPAN
2003-2004 Dąbrowa Górnicza Remont kapitalny wielkiego pieca nr 1
Projekty techniczne modernizacja profilu pieca, systemu chłodzenia pieca,. Część elektryczna zamknięcia pieca.

Klient: Huta Katowice
2003-2004 Nizhnyj Tagil
Rosja
Piec kadziowy część elektryczna
Projekt wykonawczy zasilania średnim napięciem , dostawy
Kompletnego wyposażenia elektrycznego i nadzór nad rozruchem

Klient: VAI Austria
2002-2003 Częstochowa Huta Szkła Guardian
Dokumentacja bazowa i detaliczna konstrukcji obiektów gospodarki materiałami wsadowymi.

Klient: Mostostal Zabrze
2002-2003 Gorlice Rafineria Gorlice. Hydrocomplex Glimar - Gorlice rafinery
Projekt budowlany i wykonawczy fundamentów oraz stalowych estakad energetycznych i konstrukcji wsporczych urządzeń.

Klient: Lurgi Bipronaft - Kraków