• pl
  • en

Polityka jakości

Polityka Jakości to obszar strategii organizacji, która jest bezpośrednio związana z tematyką szeroko pojmowanego zarządzania jakością. To innymi słowy wydany zbiór tez i zagadnień związanych z zapewnieniem jakości. Polityka jakości pozwala w krótkiej formie ukazać zadania realizowane długoterminowo na strategicznym poziomie zarządzania w wieloletniej perspektywie. To określenie działania, rozwoju i doskonalenia systemu jakości.