• pl
  • en

Wydarzenia historyczne

<< Najnowsze
1998
Powiązanie kapitałowe z Mostostalem Zabrze i Elektrobudową Katowice.
1998
Otrzymanie wyróżnienia w konkursie Polskiej Nagrody Jakości.
1998
Prowadzenie działalności w zakresie kompleksowego projektowania przedsięwzięć inwestycyjnych dla różnych gałęzi przemysłu.
1998
Prowadzenie działalności zarządzania nieruchomościami (2002-2014 jako Biprohut Nieruchomości Sp. z o.o.).
1997
Uzyskanie Certyfikat Systemu Zapewnienia Jakości, zgodny z normą ISO 9001.
1991
Prywatyzacja spółki i przekształcenie w Przedsiębiorstwo Inżynierskie Biprohut Sp. z o.o. Poszerzenie działalności z obszaru projektowania na inne gałęzie przemysłu.
1970 - 1979
Podjęcie funkcji Generalnego Projektanta Kombinatu Metalurgicznego Huty Katowice.
1960 - 1969
Projektowanie urządzeń i linii technologicznych, dla nowo powstających wydziałów i zakładów hutniczych, klientów krajowych i przedsiębiorstw zagranicznych.
1950 - 1959
Prace projektowe i konstrukcyjne nad odtworzeniem urządzeń hutniczych w latach powojennych.            
1945
Założenie Biura Projektów Przemysłu Hutniczego Biprohut.            
Najstarsze >>